Nghiên cứu và phát triển

.
Thông tin chung

Thông tin chung

"Tại NAUYCORP, Chúng tôi chọn cho mình một sứ mệnh tiên phong trong ngành nông nghiệp Việt Nam, cam kết đem lại sự đổi mới về dinh dưỡng và chất lượng cao hàng đầu cho từng loại cây trồng, từng loại chất đất, thổ nhưỡng của từng vùng miền, theo từng mùa vụ. bằng sự trân trọng, tình yêu, lòng biết ơn và trách nhiệm cao đối với Khách hàng và Bà Con Nông Dân"

.
R&D Nông Nghiệp

R&D Nông Nghiệp

"Tại NAUYCORP, Chúng tôi chọn cho mình một sứ mệnh tiên phong trong ngành nông nghiệp Việt Nam, cam kết đem lại sự đổi mới về dinh dưỡng và chất lượng cao hàng đầu cho từng loại cây trồng, từng loại chất đất, thổ nhưỡng của từng vùng miền, theo từng mùa vụ. bằng sự trân trọng, tình yêu, lòng biết ơn và trách nhiệm cao đối với Khách hàng và Bà Con Nông Dân"

.
Cơ sở vật chất

Cơ sở vật chất

"Tại NAUYCORP, Chúng tôi chọn cho mình một sứ mệnh tiên phong trong ngành nông nghiệp Việt Nam, cam kết đem lại sự đổi mới về dinh dưỡng và chất lượng cao hàng đầu cho từng loại cây trồng, từng loại chất đất, thổ nhưỡng của từng vùng miền, theo từng mùa vụ. bằng sự trân trọng, tình yêu, lòng biết ơn và trách nhiệm cao đối với Khách hàng và Bà Con Nông Dân"

.
Đối tác nghiên cứu

Đối tác nghiên cứu

"Tại NAUYCORP, Chúng tôi chọn cho mình một sứ mệnh tiên phong trong ngành nông nghiệp Việt Nam, cam kết đem lại sự đổi mới về dinh dưỡng và chất lượng cao hàng đầu cho từng loại cây trồng, từng loại chất đất, thổ nhưỡng của từng vùng miền, theo từng mùa vụ. bằng sự trân trọng, tình yêu, lòng biết ơn và trách nhiệm cao đối với Khách hàng và Bà Con Nông Dân"