PHÂN HỮU CƠ NA UY CÁ
PHÂN HỮU CƠ NA UY CÁ

PHÂN HỮU CƠ NA UY CÁ

  • Mã số phân bón:
  • Quyết định lưu hành: Cục BVTV Bộ Nông Nghiệp cấp
  • Đóng gói:
  • Hạt nhân:
  • Trọng lượng: 50 kg
Tên Hàm lượng Độ ẩm
Organic Matter/Hữu Cơ (OM) 21%  
Nitrogen/Đạm (N)    
Phosphorous/Lân (P)    
Potassium/Kali (K)    
Moisture/Độ ẩm   30%
C/N    
pH2O    
Acid humic-Acid fulvic (hình thành trong quá trình lên mem tự nhiên từ):  7-10%  

Logo F1
6 Tác động kép trực tiếp lên đất và cây trồng
01. ĐẤT ĐỎ BAZAN - ĐẤT SÉT NẶNG: Làm thoáng bề mặt đất đặc, cải thiện cấu trúc đất
02. ĐẤT CÁT NHẸ: Ngăn cản dinh dưỡng ngấm vào trong nước ngầm và giữ dinh dưỡng.
03. ĐẤT GIÀU MÙN: Cho phép vi sinh vật có lợi cho đất phát triển và giữ lại dinh dưỡng
04. HẤP THỤ: Tăng khả năng hấp thụ và hoà dinh dưỡng vào đất
05. CẢI THIỆN PH ĐẤT: Bổ sung hoạt chất điều tiết pH, tạo ra hệ đệm pH ổn định
06. : Giữ độ ẩm trên mặt đất giúp cây trồng chống chọi khô hạn

Mô tả sản phẩm và công nghệ:

- Giúp giữ ẩm,tham gia cải tạo cấu trúc và bề mặt giúp đất tơi xốp, tạo môi trường tốt cho vi sinh vật có lợi cho đất phát triển, hạn chế rửa trôi phân, qua đó tăng khả năng hấp thụ dinh dưỡng, nâng cao hiệu quả sử dụng phân bón. Giúp tăng năng suất và chất lượng nông sản.

- Sử dụng tốt cho tất cả các loại cây trồng.

Hướng dẫn sử dụng:

CÂY TRỒNG CÁC GIAI ĐOẠN   
CÂY CON TRƯỚC RA HOA TRÁI NON TRÁI LỚN TRƯỚC THU HOẠCH PHỤC HỒI SAU THU HOẠCH  
-Cây Sầu riêng 200kg/ha 3-5kg/cây 3-5kg/cây 3-5kg/cây 3-5kg/cây 3-5kg/cây  
-Cây ăn trái 200kg/ha 3-5kg/cây 3-5kg/cây 3-5kg/cây 3-5kg/cây 3-5kg/cây  
- Cây cà phê 200kg/ha 1-2kg/cây 2-3kg/cây 2-3kg/cây 2-3kg/cây 1-2kg/cây  
- Cây hồ tiêu 200kg/ha 1-2kg/cây 2-3kg/cây 2-3kg/cây 2-3kg/cây 1-2kg/cây  
- Cây chanh dây 200kg/ha 1-2kg/cây 2-3kg/cây 2-3kg/cây 2-3kg/cây 1-2kg/cây  
- Cây chuối 200kg/ha 1-2kg/cây 2-3kg/cây 2-3kg/cây 2-3kg/cây    
- Cây rau màu   100-200kg/ha       Bón theo vụ, mùa  
-Cây trồng khác   1.000-2.000kg/ha       Bón theo vụ, mùa