NPK SAFARI LÚA NỞ BỤI
NPK SAFARI LÚA NỞ BỤI

NPK SAFARI LÚA NỞ BỤI

  • Mã số phân bón:
  • Quyết định lưu hành:
  • Đóng gói: Sản phẩm được đóng gói trong bao PE
  • Hạt nhân: Tan Nhanh
  • Trọng lượng: 50kg
Tên Hàm lượng Độ ẩm
Organic matter/Hữu cơ ( OM)    
Nitrogen/Đạm (N) 22%  
Phosphorus/Lân (P2O5) 12%  
Potassium/Kali (K) 6%  
Moisture/Độ ẩm   5%
Trung vi lượng Bổ sung Cu, Bo,Zn, Mn, Mg  
C/N    
pH2O    

Logo F1
6 Tác động kép trực tiếp lên đất và cây trồng
01. TĂNG TRƯỞNG: NITROGEN-NITƠ (N) THÚC ĐẨY SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÂY TRỒNG, CÂY KHOẺ, CÀNH VƯƠN MẠNH
02. XANH BỀN: N_PHOSPHRUS (P) CHO PHÉP CÂY THIẾT LẬP HỆ THỐNG NÊN TẢNG VỮNG CHẮC CHO RỄ, CHỒI, LÁ XANH
03. RỂ KHOẺ: P_TRACE ELEMENT "CHẤT DINH DƯỠNG NĂNG LƯỢNG", TẠO NỀN TẢNG CHO SỰ PHÁT TRIỂN CỦA RỄ
04. HẤP THỤ: N-P-K BO, CU, ZN, MN,MG,S,CA Ở DẠNG CÂN BẰNG GIÚP TĂNG HIỆU SUẤT SỬ DỤNG PHÂN BÓN
05. NĂNG SUẤT: NITROGEN(N)-POTASSIUM(K) CÂN ĐỐI SẼ MANG LẠI CÂY TRỒNG KHỎE MẠNH VÀ NĂNG SUẤT, CHẤT LƯỢNG VƯỢT TRỘI.

Mô tả sản phẩm và công nghệ:

Phân bón NPK phức hợp Lúa Nở Bụi chứa đầy đủ các loại dưỡng chất. Phân bón NPK NA UY phức hợp  có bổ sung vi lượng dưỡng chất Đạm, Lân, Kali và bổ sung trung vi lượng Bo, Cu, Zn, Mn,Mg,S, một dưỡng chất thiết yếu để nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng.sản phẩm này phù hợp cho các tất cả các loại cây trồng giai đoạn cây, con, kinh doanh nuôi trái củ, quả non, giai đoạn làm bông.

Các lợi điểm mang lại cho cây lúa: Rễ ra mạnh, rễ khoẻ, đẻ nhánh nhanh, bụi to, nở bụi nhiều.

Hướng dẫn sử dụng:

CÂY TRỒNG CÁC GIAI ĐOẠN
CÂY CON TRƯỚC RA HOA TRÁI NON TRÁI LỚN TRƯỚC THU HOẠCH PHỤC HỒI SAU THU HOẠCH
-Cây lúa 50kg/ha 100-150kg/ha/Bón 7-12 ngày sau gieo sạ     100-150kg/ha/Bón 18-22 ngày sau gieo sạ 100-150kg/ha/Bón 35-45 ngày sau gieo sạ