NPK NAUY 19-5-17+TE
NPK NAUY 19-5-17+TE

NPK NAUY 19-5-17+TE

  • Mã số phân bón: 05593
  • Quyết định lưu hành: Cục BVTV-Bộ Nông Nghiệp Cấp
  • Đóng gói:
  • Hạt nhân:
  • Trọng lượng: 50 kg
Tên Hàm lượng Độ ẩm
Nitrogen _ Đạm (N) 19% 5%
Lân (P) 5%  
Kali (K) 17%  

Logo F1
6 Tác động kép trực tiếp lên đất và cây trồng
01. N-P-K_Potassium hữu hiệu hàm lượng cao: GIÚP HẠN CHẾ RỤNG TRÁI-TRÁI LỚN NHANH-TO TRÒN ĐỀU- TO NHÂN CHẮC HẠT-NẶNG HẠT
02. N-P_Phosphorous cân đối: TĂNG KHẢ NĂNG HẤP THỤ-CÀNH VƯƠN MẠNH LÁ DÀY-LÁ XANH BỀN
03. N_Nitrogen hiệu suất cao: GIÚP PHỤC HỒI VƯỜN SAU THU HOẠCH-CÂY TĂNG TRƯỞNG NHANH-TẠO LƯỢNG CÀNH DỰ TRỮ CHO NĂM SAU
04. N-P-K-Mumti_trace element: KALI CAO CÙNG NPK CÂN ĐỐI GIÚP TRÁI LỚN NHANH-TO NHÂN-CHẮC HẠT-NẶNG TRÁI VÀ NẶNG HẠT
05. N-P-K-Mumti_trace element: VI LƯỢNG CÂN ĐỐI GIÚP TĂNG KHẢ NĂNG LUÂN CHUYỂN DƯỠNG CHẤT.
06. ROOT_Mumti element: HỖ HỢP VI LƯỢNG CÂN BẰNG GIÚP RỄ GIÀ KHOẺ-RỄ NON RA NHIỀU

Mô tả sản phẩm và công nghệ:

Phân bón NPK phức hợp chứa đầy đủ các loại dưỡng chất. Phân bón NPK NA UY phức hợp  có bổ sung vi lượng dưỡng chất Đạm, Lân, Kali và bổ sung trung vi lượng Bo, Cu, Zn, Mn,Mg,S, một dưỡng chất thiết yếu để nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng.sản phẩm này phù hợp cho các tất cả các loại cây trồng giai đoạn cây, con, kinh doanh nuôi trái củ, quả non, giai đoạn làm bông.

Hướng dẫn sử dụng:

CÂY TRỒNG CÁC GIAI ĐOẠN
CÂY CON TRƯỚC RA HOA TRÁI NON TRÁI LỚN TRƯỚC THU HOẠCH PHỤC HỒI SAU THU HOẠCH
- Cây sầu riêng 100kg/ha 600gr/cây 700gr/cây 900gr/cây 900gr/cây  
- Cây ăn trái 100kg/ha 600gr/cây 700gr/cây 900gr/cây 900gr/cây  
- Cây cà phê 100kg/ha 500gr/cây 700gr/cây 900gr/cây 500gr/cây  
- Cây hồ tiêu 100kg/ha 300gr/cây 400gr/cây 500gr/cây 500gr/cây  
- Cây chanh dây 100kg/ha 300gr/cây 400gr/cây 500gr/cây 500gr/cây  
- Cây rau màu 50kg/ha       bón theo mùa  vụ  
- Cây trồng khác   100-200kg/ha/lần bón     bón theo mùa vụ  B