NPK NA UY 16-16-16+TE_THÁP CAO

NPK NA UY 16-16-16+TE_THÁP CAO

  • Mã số phân bón: 05623
  • Quyết định lưu hành: Cục BVTV-Bộ Nông Nghiệp Cấp
  • Đóng gói:
  • Hạt nhân:
  • Trọng lượng: 1kg, 25kg và 50kg
Tên Hàm lượng Độ ẩm
Nitrogen _ Đạm (N) 16%  
Phosphorous_ Lân (P) 16%  
Potassium _ Kali (K)

16%

 

Mumti_trace element _ Vi Lượng Bổ Sung Bo, Đồng, Kẽm, Mangan, Ma giê  
Moisture_Độ ẩm   5%

 

smart-solution
TĂNG TRƯỞNG Nitrogen-Nitơ (N) thúc đẩy sự phát triển của cây trồng, Cây Khoẻ, cành vươn mạnh.
XANH BỀN N_Phosphrus (P) cho phép cây thiết lập hệ thống nên tảng vững chắc cho rễ, chồi, lá xanh.
RỄ KHOẺ P_Trace element "Chất dinh dưỡng năng lượng", tạo nền tảng cho sự phát triển của rễ.
HẤP THỤ N-P-K Bo, Cu, Zn, Mn,Mg,S,Ca ở dạng cân bằng giúp tăng hiệu suất sử dụng phân bón.
KHÁNG BỆNH Potassium(K) cải thiện hiệu quả sử dụng nước trong tế bào và hỗ trợ phát triển khả năng phục hồi chống lại bệnh tật.
NĂNG SUẤT Nitrogen(N)-Potassium(K) cân đối sẽ mang lại cây trồng khỏe mạnh và năng suất, chất lượng vượt trội.

Mô tả sản phẩm và công nghệ:

Phân bón NPK 16-16-16+TE phức hợp chứa đầy đủ các loại dưỡng Đạm, Lân, Kali và bổ sung trung vi lượng Bo, Cu, Zn, Mn,Mg,S, một dưỡng chất thiết yếu để nâng cao năng suất, chất lượng.sản phẩm này phù hợp cho các tất cả các loại cây trồng giai đoạn cây kinh doanh, nuôi trái, củ, quả.

Hướng dẫn sử dụng:

CÂY TRỒNG CÁC GIAI ĐOẠN BÓN PHÂN CHO CÂY
CÂY CON TRƯỚC RA HOA TRÁI NON TRÁI LỚN TRƯỚC THU HOẠCH PHỤC HỒI SAU THU HOẠCH

-Cây sầu riêng

100kg/ha

600gr/cây

700gr/cây

900gr/cây

900gr/cây

Bón NPK 30-10-10, Urea Xanh

- Cây ăn trái

100kg/ha

600gr/cây

700gr/cây

900gr/cây

900gr/cây

Bón NPK 30-10-10, Urea Xanh

- Cây cà phê

100kg/ha

300gr/cây

500gr/cây

500gr/cây

500gr/cây

Bón NPK 30-10-10, Urea Xanh

- Cây hồ tiêu

100kg/ha

300gr/cây

400gr/cây

500gr/cây

500gr/cây

Bón NPK 30-10-10, Urea Xanh

- Cây chanh dây

100kg/ha

300gr/cây

400gr/cây

500gr/cây

500gr/cây

Bón NPK 30-10-10, Urea Xanh

- Cây rau màu

50kg/ha

 

 

 

bón theo mùa  vụ

 

- Cây trồng khác

 

100-200kg/ha/lần bón

 

 

bón theo mùa vụ