Giải Pháp Dinh Dưỡng Cho Cây

Giải pháp dinh dưỡng cho cây Bưởi giai đoạn kinh doanh

Giải pháp dinh dưỡng cho cây Bưởi giai đoạn kinh doanh

Chúng tôi đang tiến hành nâng cấp Web
Tìm hiểu thêm
Giải Pháp Dinh Dưỡng Cho Cây Thanh Long

Giải Pháp Dinh Dưỡng Cho Cây Thanh Long

Chúng tôi đang tiến hành nâng cấp Web
Tìm hiểu thêm
Giải Pháp DInh Dưỡng Cho Cây Nhãn

Giải Pháp DInh Dưỡng Cho Cây Nhãn

Phân Hữu Cơ Nở Hiệu Suất Cao giải pháp dinh dưỡng tiên tiến giúp cây nhãn đạt năng suất cao và tăng chất lượng
Tìm hiểu thêm
Kỹ thuật chăm sóc cây lúa nước Đồng bằng sông cửu long

Kỹ thuật chăm sóc cây lúa nước Đồng bằng sông cửu long

• ĐBSCL là vựa lúa lớn nhất cả nước với diện tích gieo trồng đạt 4,3 triệu hecta (2014) tổng sản lượng 25,4 triệu tấn trên năm (2014). Các tỉnh có diện tích trồng lúa lớn: Kiên Giang, An Giang, Đồng Tháp, Long An, Tiền Giang.Năng suất bình quân 6,5- 8 tấn/hecta. • Chủ yếu trồng các giống lúa lai cao sản có thời gian sinh trưởng từ 95-105 ngày, Các giống lúa phổ biến: IR50404, các giống lúa OM18, OM…
Tìm hiểu thêm
Kích thích Thanh Long ra trái nghịch vụ

Kích thích Thanh Long ra trái nghịch vụ

Phương pháp xử lý thanh long ra quả trái mùa bằng cách chạy máy phát điện, thắp đèn cho cây tuy có mang lại hiệu quả kinh tế, nhưng chi phí lớn, chúng tôi giới thiệu một cách đơn giản, giảm chi phí khi dùng hỗn hợp dinh dưỡng kích thích nở hoa theo ý muốn
Tìm hiểu thêm
Chăm sóc cây cafe mùa mưa

Chăm sóc cây cafe mùa mưa

Mùa mưa bắt đầu cũng là lúc quả cà phê vối bắt đầu tăng nhanh về kích thước, cùng lúc đó có sự tăng trưởng nhanh của cành, chồi trên cây cà phê. Do vậy cần cung cấp đầy đủ dinh dưỡng và điều tiết ánh sáng cho phù hợp với tình trạng sinh lý của cây để cây
Tìm hiểu thêm
12